Kontakt Forside

Tlf: 61 61 10 19 | Email: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Find og følg os på: linkd gogle

Tekniske installationer: en overset besparelsesmulighed?

Teknisk installationer som el, vand, varme og ventilation er nødvendige for at få vores dagligdag til at fungere såvel i hjemmet som på arbejdspladsen.

Andelen af tekniske installationer i bygninger er steget fra at udgøre 5-7 % af bygningsværdien til helt op til ca. 30 % inden for de sidste 20 år. Men til trods for at bygninger bliver mere og mere intelligente er det ikke en naturlov at installationerne ikke kan svigte.

Hvordan du forholder dig til vedligeholdelse af tekniske installationer som ejer eller lejer af et erhvervslejemål og kan identificere besparelsesmuligheder vil vi gennemgå i denne artikel.

tekniske installationer

Vedligeholdelse af tekniske installationer

Vedligeholdelse af tekniske installationer er meget afhængig af, hvordan lejekontrakten eller vedtægter i forbindelse med et erhvervslejemål er skruet sammen, hvilket mange desværre ikke er opmærksomme på. Her er der ofte tale om nogle typiske træk for ejer- og lejer hvilke vi i det følgende vil beskrive nærmere:

Ejer:
Ejer vedligeholder fælles installationer som forsyner lejemålet og fælles områder. De tekniske installationer kunne f.eks. være varme, brugsvand, el-hovedeforsyning, afløbsinstallationer, ventilationsanlæg som f.eks. toiletudsugning, køkken anlæg, sprinkleranlæg i P-kælder, brandalarmeringsanlæg og lign. Udgifter til driften og genanskaffelser af disse anlæg opkræves ofte som en del af lejen for lejemål.

Lejer:
Lejer vedligeholder og nyanskaffer installationer som forsyner og anvendes i lejemålet. Ud over direkte særinstallationer kan der være tale om lokal udsugning, specielle lysinstallationer som eksempelvis grund belysning, ventilationsanlæg der forsyner lejemålet, lokale køleanlæg, adgangskontrol, m.m. Udgifter til drift, vedligeholdelse og genanskaffelse afholdes udelukkende af lejeren.

Der er selvfølgelige mange variationer af ansvarsfordeling alt afhængig af, hvordan lejekontrakterne og vedtægter er udformet samt lejemålets størrelse. Udlejer har som regel indrette sig således, at ejendommen vedligeholdes af et ejendomsdriftselskab eller en deltids vicevært som tilser ejendommen et par gange om ugen og kan tilkaldelses efter behov.

Som lejer er det som regel en medarbejder der har lejemålets drift som en bibeskæftigelse uden at have nogen væsentlige tekniske forudsætninger for dette. Vedligeholdelse sker måske gennem en serviceaftale på udvalgte anlæg som ventilationsanlæg, køleanlæg og udbedring ved nedbrud eller andre forandringer.

plan cwp

I forbindelse med tekniske installationer og bygningsdrift er der dermed tale om flere involveret parter hvorimellem der kan opstå uklarheder om ejerskab når tekniske installationer svigter. Her kunne der typisk være tale om fejl i strømforsyningen som eksempelvis kan medføre udfald af ventilationsanlæg. Dette kan medføre dårlig indeklima, lugtgener som dels kræver afhjælpning i de fælles installationer og genindkobling hos lejerene.

Hvordan processen kan optimeres og hvordan begge parter kan opnå besparelser vil vi i det næste se nærmere på.

Afstem ansvar og skab overblik
Det er en god ide at afstemme, hvilket ansvar udlejer og lejer har for de tekniske installationer og bygningsdrift ved indgåelse af lejeaftale. Et godt sted at starte er at få defineret følgende punkter:

- Hvilke installationer indeholder lejemålet?
- I hvilket omfang skal installationerne vedligeholdes og serviceres?
- Hvilke services er er lovpligtige? Fx elevatorer, ventilationsanlæg som er større en 2,5 kw. eller ældre en 5 år m.m.
- Hvad siger lejekontrakten?
- Er der nogen installationer der er hyppige defekte, og hvad er konsekvensen?

Når disse punkter er afstemt og defineret får både lejer og udlejer en fornemmelse af vedligeholdelsesniveauet samt omkostninger hertil. Derefter er det muligt at se nærmere på, hvilke muligheder der er for at identificere potentielle besparelser.

Sådan identificere du besparelsesmuligheder
Muglighederne for besparelse kan ligge i en klar definition af følgende punkter:

- Hvem gør hvad i forbindelse med vedligeholdelse af tekniske installationer?
- Hvad er den helt præcise afgrænsning mellem lejer og ejers ansvar?
- Hvad bliver serviceret og hvad bliver ikke?
- Er der dele der bliver serviceret i mere end én kontrakt?

Når disse spørgsmål er besvaret er det muligt at se på, hvor det er muligt at spare på vedligeholdelsen og service af tekniske installationer samt bygningsdrift. Samtidig er der klarhed over ansvarsområder.

Det er et faktum at det kræver en individuel gennemgang af bygningerne og en strategisk beslutning i forhold til, hvilket niveau lejer og ejer ønsker at bygninger skal vedligeholdes samt den indvendige vedligeholdelse og hvad har vi af krav til f.eks. indeklimaet.

Har du spørgsmål til artiklen eller brug for hjælp til i forbindelse med tekniske installationer er du velkommen til at kontakte os her.