Kontakt Forside

Tlf: 61 61 10 19 | Email: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Find og følg os på: linkd gogle

Sådan får du struktur og overblik over byggeprocessen

I historien er der talrige eksempler på budgetoverskridelser, forsinkelser og bristede forventninger i forbindelse med byggeprojekter. Disse afvigelser er ofte af stor betydning for resultatet af det færdige projekt og skyldes ofte manglende struktur og overblik over byggeprocessen.

Eksempel på en uoverskuelig og ustruktureret byggeproces
Nedenfor ses et billede som illustrere en byggeproces, der er baseret på tilfældighed og held:

ustruktureret byggeproces

Eksempel på en overskuelig og struktureret byggeproces
I modsætning til ovenstående billede ses her et billede som illustrere en byggeproces, der er baseret på struktur:

struktureret byggeproces

Årsagerne til afvigelser i byggeprojektet og skrid i byggeprocessen kan være mange og spænde lige fra fejlkalkulation (bevidst som ubevidst), uforudsigelige hændelser undervejs i projektforløbet, eksempelvis forurenet jord og fortidsminder, projektændring fra bygherrer eller mangelfuld byggestyring fra bygherre eller hovedeentreprenøre.

Men hvordan skabes den overskuelige og strukturerende byggeproces egentlig? Det vil vi give dig vores bud på i denne artikel.

Træf de vigtigste beslutninger fra start
Først og fremmest er det væsentligt at bygherren fra start og inden licitation træffer de vigtigste beslutter i forhold til mål, kvalitet, tid og økonomi. Disse beslutninger skal anses som værende byggeprojektets fundament.

Her er det vigtigt at de nødvendige beslutninger bliver truffet så tidligt i processen som muligt. Dette, da det som illustreret på grafen, kan medfører store tids- og økonomiske konsekvenser at ændre beslutningerne jo længer processen skrider frem.

omkostninger byggeproces

Eventuelle ændringer kan nemlig medføre tids- og økonomiske omkostninger i form af udskiftning af allerede indbygget komponenter eller bygningsdele.

Udarbejd den overskuelige og strukturerede tidsplan
For at skabe struktur i byggeprocessen vil en god tidsplan være afgørende. Tidsplanen behøver ikke at være for detaljeret, men blot være en forlængelse af de lovmæssige krav og forpligtigelser som bygherren har: jf. AB92 § 2 stk. 3. Her skal Bygherren sørge for, at udbudsmateriallet fremgår af tidsplanen. Planen behøver dog ikke at angive mere end entreprisens start og sluttidspunkt.

Detaljeringsniveauet kunne være:

  • Niveau 1 – Terminer jf. AB92 § 2 stk: kontraktens hovedeterminer og milepæle
  • Niveau 2 – Terminer for f.eks. beslutningsproces, projektering, udførelse og idriftsættelse.
  • Niveau 3 – Terminer for f.eks. hoved terminer for bygninger/områder etager
  • Niveau 4 – Terminer for f.eks. de enkelte aktiviteter og fag

Læs mere om, hvordan du udarbejder en tidsplan her: http://www.cwp-ing.dk/nyheder/28-6-gode-rad-sadan-udarbejder-og-overvager-du-en-realistisk-tidsplan.html

Tilføj ressourceovervågning i tidsplanen
Ved at koble ressourcer til tidsplanen vil det være muligt løbende at overvåge ressourceforbruget i byggeprocessen. Disse ressourcebeskrivelser kan eksempelvis være følgende:

  • Aktuelle timeforbrug: Det aktuelle timeforbrug kan udledes og behandledes, dels ved ressourceudjævning ud fra f.eks. S-kurve så ressourcerne udnyttes bedst mugligt.
  • Bemanding: Hvad er bemandingen og hvordan er den fordelt i projektet?
  • Belastning af resurser: Hvordan er de enkelte medarbejder og firmaer belastet?
  • Stadevurdering: Hvor er projektet henne i forløbet i forhold til fremdrift?
  • Rest timeforbrug: Hvad er er der tilbage af timer for at realiserer projektet? Er det mugligt at gennemføre projektet inden for de afsatte rammer?
  • Økonomisk værdi - ”Case Flow": Hvis ressourcerne kapitaliseres er det muligt at skabe et økonomiske overblik og et overblik over den økonomiske situation af projektets værdi.


Vurder løbende det igangværende arbejde og udarbejd
stadevurderinger
For løbende at kunne følge med i, om projektet overholder budget og afsatte ressourcer bør der løbende udarbejdes en stadevurdering. En stadevurdering vil sige et overblik over byggeriets nuværende værdi i forhold til forbrug af ressourcer. Her er formålet, at kunne fremvise et retvisende billede af byggeriets regnskab. Eksempel på stadevurdering over el-arbejde:

stadevurdering

 

Har du spørgsmål eller kommentere til denne artikel er du velkommen til at kontakte os her.

CWP flgplinkedin