Kontakt Forside

Tlf: 61 61 10 19 | Email: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Find og følg os på: linkd gogle

Agil projektledelse – et alternativ til Lean i byggeprojekter?

Lean bliver ofte introduceret som den oplagte metode til effektiv projektledelse i forbindelse med gennemførelse af større og komplicerede byggeprojekter. Dog er store skrid i tidsplaner og budgetter  i byggeriet ofte blevet debatteret. Det sætter spørgsmålstegn ved, om Lean ret faktisk er den optimale metode til projektledelse i byggeriet og dermed i forbindelse med byggeprojekter – særligt dem, hvor der potentielt ses en risiko for, at de begynder at skride. 

agil-management

Men kan agil projektledelse være et alternativ til Lean som projektledelsesmetode i byggeprojekter? Og hvordan adskiller de to metoder sig fra hinanden? Det kigger vi nærmere på i denne artikel. 

Hvad er alternativet til Lean?

Når først et projekt er begyndt at skride kan det med Lean som projektledelsesmetode være svært at bringe projektet tilbage på rette vej. Er der tale om projekter som indebære risici for, at projektet kan skride vil en alternativ projektstyrings metode være at planlægge efter agile princippet.

Agile projektledelse bruges specielt i software industrien, og ligesom Lean er metoden kendt fra bilproducenten Toyatas produktionsproces. Metoden bygger på fire grundprincipper; kommunikationen mellem projektteam, tidsforbrug for de enkelte aktiviteter, tilbagemelding om den reelle tidsforbrug og reducering af tidsforbrug ved gentagelse af aktiviteter.  

Hvad er forskellen på Lean- og agil projektledelse? 

Først og fremmest er Lean-metoden designet til at reducere tid- og materialespild i større projekter. Dertil sigter metoden mod, at forbedre driftseffektiviteten samtidig med at værdien for kunden maksimeres mens byggeriet gennemføres. Lean som projektledelsesmetode kræver, at de involverede parter tilpasser sig processen forløb og at processen forløber flydende.

agil og leanI modsætning til Lean er den agile metode designet til at udføre opgaver/aktiviteter med  kortere tidshorisonter. Dette giver således mulighed for, at identificere ændringer og justere i aftale, eksempelvis i forbindelse med de ydre og uforudsigelige påvirkninger, der kan forekomme. Påvirkninger der kræver hurtige justeringer eller tilpasninger. I dette forløb inddrages kunden eller aktører i projektet hyppigt. Det skal sikre, at projektudbyttet maksimeres.

I modsætning til Lean er den agile projektledelsesmetode således mere velegnet til at koordinere projekter, der ikke udvikler sig som forventet.

Der er mange fælles tilgange til processtyringen i de to metoder. Dog afviger den agile projektledelsesmetode fra Lean ved, at der af gode grunde anvendes andre definitioner og fokus punkter der er mere fokuseret på tid, og mugligheder for at kordinere såfremt aktiviteterne ikke udvikler sig som ønsket.

Eksempler på dette:

1. Brug definitionen ”Udført”

For ikke at opbygge en skjult (teknisk gæld) er ingen eller ganske få aktiviteter udført rettidigt og komplet. Med andre ord at der ingen steder der er helt færdige, hvorfor definitionen 100 % udført bruges.

2. Optimering af projektperiode ved at anvende tidsstave med korte varigheder

Projektet bør ikke have aktiviteter med en længde på mere en 10 – 20 arbejdsdage. Grunden til det er, at hurtige tilbagemeldinger giver muglighed for at handle ved afvigelser. Dette gælder såfremt opgaven udføres hurtigere eller koordinerende handling ved længere tidsforbrug.

3. Begræns projektering, projektoptimering og ændring af ydelsesomfang når aktiviten er i produktion

Undgå tilbagegang i byggeprojektet ved at allerede bygget bygningsdele skal nedtages og omforandres. Løsning af problemer sent i projektet er både dyrt tidsmæssigt og økonomiske. Stil derfor rådgive krav om, at projektet er kvalitessikret og bygbart.

Ved at anvende den agile projektledelsesmetode til tidsplanlægning er det muligt at få et mere retvisende billede at projektets stade, specielt ved projekterer der ikke forløber som planlagt. Ses projektet ud fra den agile synsvinkel er det derfor muligt, at forudbestemme fokuspunkter eller andet der kan bringe projektet tilbage på sporet.

Har du spørgsmål eller kommentere til denne artikel er du velkommen til at kontakte os her.

Læs flere artikler om projekledelse i byggeriet her

CWP flgplinkedin