5 RÅD SOM ØGER SANDSYNLIGHEDEN FOR ET SUCCESFULDT PROJEKT

1.Identificér de tekniske og operationelle udfordringer i projektet

Først og fremmest gælder det om, identificere de tekniske og operationelle udfordringer i projektet. Det kan du gøre ved, at:

– Gennemgå projektet for at afklare de tekniske og operationelle krav som det kræver at gennemføre projektet. Hvilke krav er der til organisationen med hensyn til de ressourcer, som bør tilføres til projektet? Dette gælder for eksempel operationelle ressourcer som fx montører og ledelsesmæssige kvalifikationer såsom formænd, arbejdsleder m.m.
– Gennemgå de tekniske udfordringer i projektet for at afklarer, hvor disse befinder sig og undersøg om det er mugligt at løse disse med de tildelte ressourcer og kvalifikationer. Såfremt at dette ikke kan løses med de eksisterende ressourcer undersøg da, hvad de manglende kan tilføres til projektet.
– Gennemgå de økonomiske forudsætninger i projektet. Hvilken indtjening forventes der samt hvilke perspektiver er der for et mersalg?

Analysens resultat kan således afstemmes med firmaets operationelle delmål. Et eksempel på et delmål kunne være, at kunden skal udgøre en hvis %-del af firmats samlede omsætning. Derefter bør man opstille et præstationsmål for projektet eller KPI’er. Et eksempel kunne være følgende beregning: montørtimer/forbrug pr. omsat krone.

2.Faseopdeling af projektet for at minimere ressourceforbruget og risiko

Efter at have identificeret de taktiske og operationelle udfordringer i projektet bør du dernæst faseopdele projektet for at minimere ressourceforbruget og ikke mindst risiko. Det kan du gøre ved at give faserne en rækkefølgende således at afhængigheder af aktiviteterne kan identificeres. Dog bør det ikke være så detaljeret at der ikke kan ændres på rækkefølgerne såfremt at man gør sig nogle nye erfaringer når projektet skider frem, men stadig tilstrækkeligt til at få et estimat over varighed og afhængigheder.

Med overblikket over projektet karakter såvel kompleksitet, varighed og ressourceforbrug er det mugligt at arbejde med risiko.

risk cwp

3.Risikoprofiler

En anden vigtig identifikation i ethvert projekt er risiko og dermed en analyse af risikoprofiler. Risiko er skabt af usikkerhed, og kan opdeles i to kategorier:

Risiko, som kan påvirkes:

– Risiko kan reduceres ved at tilføre projektet flere ressourcer, eller ved at ændre planen for udførelse. Dette kunne for eksempel være ”at ændre en tidskrævende og vanskelig proces, til en præfabrikeret enhed som kan tilvirkes og testes uden for byggepladsen ”

Risiko, som ikke kan påvirkes:

– Risiko som ikke kan påvirkes kan være fysiske rammer, ændringer i lovkrav og offentlige påbud. På samme tid kan risikoen ikke reduceres ved at ændre metode, processer eller tilføre flere ressourcer til projektet.
– Der er nu overblik over udfordringer, projektets faser samt risikoprofiler og det er således mugligt at opstille konkrete forudsætninger i forhold til den egentlige planlægning og udarbejdelse af tidsplaner. Læs mere om planlægning her.

4.Optimering af projektet

Nå førnævnte projektledelsesråd er gennemtænkt og projektet er sat i gang er det en god ide at vurdere om nogle faser bør optimeres. Det kunne fx være:

– Er der processer, metoder eller aktiviteter, der kan optimere?
– Kan opgaven løses mere smidigt og enkelt ved for eksempel at benytte hjælpemidler såsom kraner og løftegrej som tilgodeser flere faggrupper
– Kan arbejdsoperationer samles i færre operationer som for eksempel ”præfabrikeret units”

5.Opfølgning

Det sidste råd handler om opfølgning, opfølgning, opfølgning. Opfølgning er et væsentligt parameter for at projektet kommer sikrer i mål. Af målbare parametre kan vi nævne:

– O-100 % metoden er den mest brugte opfølgningsmetode, som typisk bruges i forbindelse med at stade registrering af fremdriften. På den måde vil det være muligt at vurdere hvor langt projektet er, fx 80-90% færdigt.
– 50/50% metoden: 50 % færdig ved opstart og yderligere 50 % ved afslutning.
– En serie af ”Milestones” som er en del af tidsplanen og angiver terminer, hvor f.eks. faser af projektet eller kritiskes processer skal være afsluttet.

Konklusion

For at øge sandsynligheden for et succesfuldt projekt er det vigtigt at vide ”hvad er målet” og ”hvornår er målet opnået”. Dernæst er det vigtigt at budgettet holder og at de planlagte ressourcer rækker. Det kan være tekniske såvel som menneskelige ressourcer. På den måde er det også muligt at afdække og nedbringe risikoprofiler samt skabe et overblik over, hvordan disse håndteres.

Del med dit netværk

Facebook
Twitter
LinkedIn
Scroll to Top

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.